× Rólam Impro painting Impro Painting Események Élménybeszámolók Grafo skiccek Galéria Kapcsolat
☰ Menü

Human Praxis

Human Praxis Virtuális metakommunikáció. Szoktam használni ezt a fogalmi kreálmányomat, mert a virtuális téren keresztül ugyanúgy létezik a metakommunikáció, az első megérzés és a kisugárzás jelensége. Ezért nagyon fontos ihletett állapotban dolgozni, alkotni, mert bizony attól lesz ütős a végeredmény. Mivel egész hivatásom az utánzás és sablonosság elnyomó hatása ellen dolgozik, a bemutatkozásomat sem a trendek vagy szakmai szabályok határozzák meg. Hiszek abban, hogy azt kell megmutatni, amilyenek vagyunk, nem többet és nem is kevesebbet, mindezt a saját hangunkon. Ez a hiteles kép segíti a valódi kapcsolódást, és ez a tiszta kommunikáció alapja. Gyakorlatilag az individuációt (egyedivé válás, kiteljesedés) szponzorálja mindez, hogy valóban azok legyünk, akik vagyunk. A szuverenitással rendelkező létezés felszabadító. Humor, könnyedség, szabadon áramló kreativitás nélkül ezt elképzelhetetlennek tartom.

A Human Praxis-t egy gyűjtőfogalomnak álmodtam meg, ami mindazokat az ideákat, technikákat, koncepciókat, módszereket foglalja magában, amiket egyéni és csoportos formában megvalósítok és nyújtok.

A motivációm és elhivatottságom gyökerei mélyre nyúlnak, koherens módon következik személyiség karakteremből, alkatomból és életutamból. Pár fonalat emelnék csak ki. Mélyreható vizsgálat alá vetettem már gyermekkorban a környezetemet és önmagamat, a totális, komplex képet, összefüggéseket keresve. A gyermeki énünk még ösztönösen képes az egyéni szertartások igényére figyelni és ezt megteremteni, megélni. Játékban, drámában, alkotásban kidolgozni, megdolgozni, újra keretezni a megérett réteget. A szellemi tudás megszerzése lett az egyik legfőbb szenvedélyem, elsősorban a psziché és a világunk működése érdekelt, és a transzformáció lehetőségei. 2005-ben kezdődő felsőoktatási tanulmányaim ideje alatt csak úgy szívtam magamba a pszichológiai, pszichiátriai, mentálhigiénés, szociológiai, filozófiai ismeretanyagot, de a jog, anatómia, menedzsement szakirodalma is izgalommal töltött el. Az életben mindkét aspektusra szükségünk van, a formára és a tartalomra is; a gyakorlatias, materiális rendszerek működésének ismeretére és a belső világunkéra. Mindezek közötti analógiák és egymás nélküli létezésük képtelenségének felfedezése egy külön öröm volt. Szociálpedagógus, (egészségnevelés és kisebbségszociológia szakirányú) diplomám megszerzése mellett és azt követően elvégeztem 3 interkulturális (elsősorban integrációs és kompetencia-fejlesztésre fókuszált) Mentor, Coach, DÉT 1-2, Nemi szerepek és nemek közötti egyenlőtlenségek képzéseket.

Művészeti csoportjaimat már 2008-ban elkezdtem a Feldmár András által alapított Soteria Alapítványnál. Foglalkozásaimon már akkor sem a technikai tudás átadása volt a cél, hanem a pszichiátriai problémákkal küzdő kliensek rehabilitációjának elősegítése a művészet adta gyógyító eszközökkel, kifejezésmódokkal. Tanultam fotózást, képfeldolgozást, dolgoztam a filmiparban, vizsgáltam szakdolgozatomban a filmművészetben megjelenő drogfogyasztás bemutatásának hitelességét.

2015-ben tettem le a pedagógus minősítő vizsgámat, miközben egy gyógypedagógiai módszertani intézetben dolgoztam a mentális egészségfejlesztésért és a pszichés megsegítés ösztönzéséért. Habilitációs és rehabilitációs egyéni és csoportos tematikáim szakmai háttere és gyakorlati megvalósítása 100%-os pszichopedagógiai minősítést kapott. A vizsgálat tárgya volt többek között az intézmény kapcsolati tőkéjének építése a szociális, egészségügyi, pszichiátriai intézmények felé, gyermekvédelmi munkám reformjai és szociálpedagógiai innovatív megoldásaim.

Az üzleti szervezetek éppúgy igénylik a mélyreható munkát, mint az emberi szervezet. További munkáimban tréningeket állítottam össze és tartottam, tanácsadói munkakörben támogattam cégek szervezetfejlesztését. A tünetek mögötti valódi gyökérproblémák beazonosítása, körülmények vizsgálata, elérhető kapacitás analizálása és megoldások kidolgozása volt legtöbbször a feladatom. A mozgásban fellelhető mintázatok lélektani párhuzamaira támaszkodva több mozgás stúdió és jógaközpont konzultációs szakembere voltam.

A teoretikus, akadémikus tudásanyag véges mélységgel rendelkezik. Tanulmányaimat az archaikus elemeket előtérbe helyező komplex és integratív módszerek, néprajz, népmesék, holisztikus és alternatív terápiák, rituálék világának tanulmányozásával egészítettem ki.

2016 óta dolgozom jogilag is saját rendszerben, jelenleg egyéni vállalkozóként teremtem meg azokat a szolgáltatásokat, amikben úgy érzem, az általam képviselt értékeim mentén tudok dolgozni. Egyéni megkeresésekre vállalok egyszeri vagy rendszeres konzultációkat is.
Az énképviselet, önprezentáció nehézségei, testi, kapcsolati, szexuális, egyéb munkahelyi tünetek a leggyakoribb témák, de a szubjektív megélés végtelen. Ezért is tartom fontosnak a maximális differenciálást, a személyre szabott folyamat közös kialakítását.

Az Impro Painting igazi szerelem, egy szellemi gyermek, ahol kompromisszumok nélkül valósítom meg mindazt, amiben mélységesen hiszek és hasznosnak tartok. Jelenleg művészetterápiás képzésen gyarapítom tudásomat. Terveim között szerepel improvizációs írás és szobrász csoportok indítása, valamint egy saját szervezet megteremtése.

Az igazi változáshoz, átalakuláshoz beható munka kell. Az aktuális tünetek – legyen bármilyen életterületen - a személyes aktualitás, így ezzel kell dolgozni. Mindenki sérült, és ez így van rendjén. Nincs olyan, hogy normális. Ez a kifejezés rengeteg kárt okozott már. Ne akarj normális lenni, ami gyakorlatilag nem más, mint egy megfoghatatlan és változó elvárás-csomag, ezerféle definícióval körbe szőve.

Saáry Eszter

Human Praxis

Kapcsolat

+36 20 338 20 83

saary.eszter@humanpraxis.hu

Kérdésed van? Írj nekem üzenetet!