× Rólam Szolgáltatások Impro painting Impro Painting A lényeg Események Élménybeszámolók TRE® TRE® Események TRE® Élménybeszámolók Grafo skiccek Galéria Kapcsolat
☰ Menü

Amennyiben konkrét kérdésed van, vagy csak a foglalkozásokról tájékozódnál, katt ide.
 

Szemlélet - ízelítő 

Human Praxis A virtuális téren keresztül is létezik metakommunikáció, első benyomás és megérzés. Ezért nagyon fontos ihletett állapotban dolgozni, kommunikálni, alkotni, mert attól lesz élettel teli, egységes és természetes a végeredmény. Így tudjuk a tartalmat igazán közvetíteni. Ez a hiteles kép segíti a valódi kapcsolódást, és ez a tiszta kommunikáció alapja. Gyakorlatilag az individuációt is (egyedivé válás, kiteljesedés) szponzorálja mindez, hogy valóban azok legyünk, akik vagyunk. A szuverenitással rendelkező létezés, önfelvállalás felszabadító, az szinte csak grátisz, hogy a szakmai, üzleti életben is ez az út az eredményes. Ki ne vágyna erre? Humor, könnyedség, szabadon áramló kreativitás nélkül ez elképzelhetetlen. 

A gyermeki énünk ösztönösen képes megélni az egyéni rituálékat, mikor igénye van rá. Játékban, drámában, alkotásban, éneklésben, mozgásban kidolgozni, megdolgozni, újrakeretezni az erre megérett témákat. Kicsit meghalni, majd újjászületni, megérezni, mikor minek van itt az ideje. Ilyen és ezzel rokon ösztönös képességeinknek az újraélesztése a lélekteli élet fő alkotóelemei. Ennek azonban helyet kell teremtenünk életünkben, és megtanulni - ráérezni, hogyan is érhetőek el a fenti állapotok. Amint viszont megízleljük, sosem felejtjük már el. Ez soha ki nem apadó táplálást ad életünk útján.

A teoretikus, tudományos tudásanyag véges mélységgel és hatókörrel rendelkezik. Ezért tanulmányaimat az archaikus elemeket előtérbe helyező komplex és integratív módszerekkel, holisztikus (pl.: testszimbolika) és alternatív szemlélettel, a rituálék, szimbólumok, művészetek nyelvének világával egészítettem ki. A tánc (nem koreografált), a szabad mozgás és alkotás, az állatok szeretete/védelme és a jóga az életem szerves és központi része.

 

Tanulmányok, tapasztalatok és munkásság - és ami mögötte van

 Kitérek arra is, hogy mit is jelentenek az adott képzettségek, tanulmányok. A betekintés a szakmai jelentésrétegekbe tisztább képet adhat a titulusok, képzések mögött lévő valódi tartalomról. A laikusok tájékozódását szeretném ezzel elsősorban megsegíteni, de sokszor még a szakmabeliek sem tudják pontosan a fogalmak mögött lévő realitást, számukra is adhat új támpontokat.

2005-ben kezdődő felsőoktatási tanulmányaim ideje alatt csak úgy szívtam magamba a pszichológiai, pszichiátriai, mentálhigiénés, szociológiai, filozófiai, egészségügyi, pedagógiai ismeretanyagot, de a jog, anatómia, menedzsment szakirodalma is izgalommal töltött el. Ezen különböző területek közötti analógiák és egymás nélküli létezésük képtelenségének felfedezése tovább hajtott a szintézis és a rendszerekben gondolkozás irányába. Szociálpedagógusi diplomámat 2009-ben szereztem meg, még a bolognai rendszer előtti képzési keretek között. Egészségnevelés szakirányt végeztem, mert a mentál-egészségügy érdekelt a legjobban, tehát az emberi psziché működése, egészségének dimenziói. Itt magamévá tehettem az egészségfejlesztés és egészségtudomány eszközeivel dolgozó, itthon kevéssé ismert kvalifikáció komplex kompetencia köreinek széles skáláját. Ami engem leginkább vonzott és hangsúlyos a mai napig a munkámban ezekből a formális kategóriákból: mentális-lelki segítségnyújtás és problémák komplex kezelése; kliens és környezete egyensúlyának fenntartása, helyreállítása, fejlesztése; komplex feltérképezés; vezetői képesség-, stresszkezelés-, kapcsolatteremtő és problémamegoldó-képesség fejlesztés; önismeret; érdekérvényesítő képesség, csoportviselkedésmód fejlesztése; prevenció és problémakezelő módszerek átadása; tanulási, szociális és mentális problémák komplex rendszerben kezelése; válaszok megtalálása a kielégítetlen szükségletekre, veszélyeztető tényezőkre. 

Kisebbségszociológia szakirányt is választottam, ahol régiónk bonyolult etnikai sokszínűségét, a többség és kisebbség együttélésének politikai, történeti, társadalmi problémáit és konfliktusait, és az ezzel kapcsolatos jogi, politikai, társadalmi cselekvési mintákat és lehetséges gyakorlatokat ismerhettem meg. A tanulmányok során a társadalmi egyenlőtlenségekről, kisebbségek helyzetéről, a jog és esélyegyenlőség lehetőségeiről kaptunk képet. A következő kérdéskörök kaptak kiemelt jelentőséget: a nemek közötti társadalmi egyenlőtlenségek és a nők helyzete; az etnikai és nemzetiségi kisebbségek; a szexuális kisebbségek; a szociális helyzetük folytán megkülönböztetett helyzetben élők; a deviáns csoportokkal szembeni politikai és társadalmi viselkedés, valamint megkülönböztetetten a hazai roma kisebbség helyzetét, a civil szervezetek intézményi hálózatát, valamint a romák társadalmi integrációját célzó törekvések.

A főiskolai keretek között tanultam analóg és digitális fotózást, képfeldolgozást, a későbbiekben rendeztem több kiállítást. Több ízben dolgoztam a filmiparban, sőt a szakdolgozatom témája is a filmművészetben megjelenő pszichés és szomatikus hatásmechanizmusok bemutatásának, azok hitelességének vizsgálata volt. 

Művészeti csoportjaimat 2008-ban kezdtem a Feldmár András által alapított Soteria Alapítványnál. Foglalkozásaimon már akkor sem a technikai tudás átadása volt a cél, hanem a pszichiátriai diagnózissal élő kliensek rehabilitációjának elősegítése a művészet adta eszközökkel, kifejezésmódokkal. Terápiás jellegű, tematikus csoportjaimban kézügyesség nélkül be lehetett kapcsolódni. A cél a komplex művészeti eszközökön és módszereken keresztül megélhető szabad önkifejezés, verbális és szavakon túli kommunikáció, önérzékelés fejlesztése, érzelmek konstruktív kicsatornázása volt. Az ezt követő években számos szociális/pedagógiai projekt koordinátora, szervezője voltam. Elvégeztem 3 interkulturális és innovatív integrációs módszerek képzést, melyek főbb témái: az emberi viselkedés és gondolkodás kulturális sajátosságai, a kultúra dimenziói, a gyermekfejlődés és a szocializáció a különböző kultúrákban, a társadalmi nemek, a multikulturális és kisebbségi oktatás, az interkulturális tanácsadás módszerei, a resztoratív konfliktuskezelés, az emberi és a kisebbségi jogok, a társadalmi integráció voltak. Az egyes kurzusok során a témák antropológiai, emberi jogi, (interkulturális) pedagógiai, pszichológiai (kulturális és kultúraközi pszichológia) és szociológiai vonatkozásait is tanulmányoztuk. A Mentor képzés kötelező képzési modulként jelent meg. Részt vettem három egymásra épülő DÉT (Digitális Életpálya Térkép) szakértői képzésen.

Ez a módszer támogatja az önismeretet, az önbizalom és önreprezentációs képesség fejlesztését, munkaerő-piaci önérvényesítést, kompetencia-tudatosítást, célok megvalósításához segítő stratégiák kiépítését. Hasznos azoknak, akik bizonytalanok saját képességeikkel, tudásukkal kapcsolatban, leblokkolnak a munkaadók kompetenciákat firtató keresztkérdései során, nem tudják eldönteni, mely terület, munkakör irányába mozduljanak el, van elképzelésük a jövőjükről, de nem tudják, hogyan valósítsák azt meg, nehezen tudják megfogalmazni saját erősségeiket, pályakezdők, pályamódosítók vagy éppen pálya-újrakezdők. 

Egy módszertani és szakértői képzéssorozat keretében részt vettem a Képzők képzése programban, amely során egy olyan komplex tréningcsomag kiképzőivé váltunk, mely egy munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő iskolai program. Bővebben 

2014-ben bekerültem az Interkulturális kompetencia-fejlesztés iskolai környezetben című képzésre, majd következett egy közösségi Coach képzés, amit 2015-ben a Nemi szerepek és nemek közötti egyenlőtlenségek képzés követett (Hogyan lesznek biológiai különbségekből társadalmi egyenlőtlenségek? És mit lehet tenni a változásért?).

2015-ben tettem le a pszichopedagógus minősítő vizsgámat, miközben egy gyógypedagógiai módszertani intézetben dolgoztam a mentális egészségfejlesztésért és a pszichés megsegítés ösztönzéséért 2 különböző munkakörben is. Habilitációs és rehabilitációs egyéni és csoportos tematikáim szakmai háttere és gyakorlati megvalósítása 100%-os pszichopedagógiai minősítést kapott. A vizsgálat tárgya volt többek között az intézmény kapcsolati tőkéjének építése a szociális, egészségügyi, pszichiátriai intézmények felé, esettanulmányaim - kezeléseim, gyermekvédelmi munkám reformjai és szociálpedagógiai innovatív megoldások. Ebben az intézményben pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoport vezetésében vettem részt halmozottan hátrányos helyzetű kiskorúakkal.  

2016 óta dolgozom kizárólag saját rendszerben, egyéni vállalkozóként, ahol azokat a szolgáltatásokat nyújtom a tanulmányaim és tapasztalataim alapján, amelyekben az általam képviselt értékek vezérfonalként létezhetnek.

Az üzleti szervezetek éppúgy igénylik a mélyreható, de széleskörű szemléletet és megvalósítást, mint az emberi szervezet. További munkáimban tréningeket állítottam össze és tartottam, üzletviteli tanácsadói munkakörben támogattam cégek szervezetfejlesztését, vagy egyéni kis- és középvállalkozások elindulását vagy fejlődését. A tünetek mögötti valódi gyökérproblémák beazonosítása, szervezeti kultúra és körülmények vizsgálata, elérhető kapacitás feltérképezése és megoldások (marketing, hiteles kommunikáció és tervek, rugalmasság, érték- és érdektartás) kidolgozása volt legtöbbször a feladatom. A testtudati munka, és a mozgás jelentős szerepet tölt be a személyes és szakmai életemben, több mozgásstúdió és jógaközpont konzultációs szakembere voltam. 

Human Praxis Az Impro Painting egy saját, igazi szerelem projekt 2017 óta. Olyan teret álmodtam meg, ahol a szabad alkotás grandiózus méreteket ölthet, kortárs igényeket céloz, de biztonságos és minőségi szakmai keretek között zajlik. Ezeken a workshopokon kompromisszumok nélkül valósítom meg mindazt, amiben mélységesen hiszek, és amit hasznosnak tartok. Ez a fő irányom, így egy külön aloldalt is kiérdemelt. Bővebben...

Komplex művészetterápiás képzéssel bővítettem és mélyítettem a tudásomat. Ez a módszer a személyiségfejlesztő aspektusain, az alkotófolyamat kreativitás-fejlesztő, önismeretet elősegítő, rekreációs hatásán és a résztvevők által készített alkotások elemzésén keresztül foglalkozik élményviláguk szimbólumokban megjelenő tartalmaival. Az önismeret fejlesztésével, valamint a saját komplexusok felismerésével járul hozzá a személyiség kiteljesedéséhez, az identitás megerősödéséhez. Alkalmazott eszközök, módszerek: akvarell,  tus, szén, pasztell, agyag, kollázs, montázs, vers, zene, relaxáció. A tudattalan képeinek gyógyító ereje többek között abban rejlik, hogy az alkotáson keresztül lelki energia szabadul fel, és újra elkezd áramlani. Az energiák újraelosztása megkönnyebbülést és feloldódás-élményt idéz elő. Az alkotói vágy bennünk él. A művészetterápia célja a természet rendjére és belső világunkra hangolódva elősegíteni az egészségfejlesztést, egészségmegőrzést, ill. a gyógyulást. Hatására fejlődik és differenciálódik környezetünk érzékelésének képessége, az érzelmi és akarati élet, a megérző- és beleélő-készség, valamint a tudat felismerő és önreflexív funkciója.

Human Praxis A módszer ars poeticája ötvözi az archaikus gyógymódokat és a modern holisztikus szemléletet. Az ősi természeti népeknél a gyógyítás az újraszületést idézte meg, ami a halál és újjászületés rítusaiban öltött testet. Az egyes hónapok üzenetének feldolgozása a négy elem és a hónapok szimbolikájára épül. Ezekkel az archetípusokkal párhuzamosak szerte a világon a népi hagyományokban őrzött ünnepek, jelek, jelképek, amelyek az esztendő körének szokásrendszerében is testet öltenek. 

Három instruktori képzést végeztem el eddig az OH kártyák (asszociációs, alternatív terápiás kártyák) használatáról, és továbbiak is tervben vannak. Az asszociációs képekkel fejleszthető a kommunikáció, a kreativitás, segíti a használóját az elmélyülésben, önmaga megismerésében, saját tudattalan folyamatainak feltérképezésében. Képek segítenek megfogalmazni belső folyamatainkat, és így megláthatjuk saját állapotunkat, félelmeinket, vágyainkat. Humanisztikus látásmódon alapszik a módszer: elfogadás, figyelem önmagamra és a másikra. Bármely korosztály számára ajánlott. Egyéni és csoportos foglalkozásokon is szoktam használni. Etikai irányelvei lehetővé teszik, hogy biztonságos legyen, mentes az ítélkezéstől, versengéstől, a "megmondó" értelmezésektől. Ely Raman találta ki azzal a céllal, hogy az emberekhez közelebb hozza a művészetet. Erősen fejlesztik az imaginációt, az önreflexiót. Az OH segít kialakítani egy közelebbi kapcsolatot önmagunkkal és a körülöttünk élőkkel, gyakorlásával fejleszthetjük érzelmi megnyilvánulásainkat. 

A csomagokról, amelyekkel dolgozni szoktam: OH Alapcsomag, Rezilio, Tandoo, Mythos, Habitat, Morena, Cope. Például a reziliencia egy stresszes, traumatikus esemény után való rugalmas visszatérés képessége az eredeti állapotba, ezzel a témával foglalkozik a Rezilio csomag. Modern képi világgal rendelkezik a stresszfaktorokról, stresszválaszainkról - nincs jó vagy rossz megküzdési stratégia, a számunkra optimálisat keressük, ami az ellazulást, kiengedést támogathatja. Segít megtalálni a mindennapokban azokat a forrásokat, amelyek megkönnyíthetik a helyzetünket. Ezek a kártyák metaforikusak és érzelmi támogatást nyújtanak, az ösztönvilágból merítkezünk. Az asszociációk mindig változnak, különböznek annak függvényében, milyen állapotban, hangulatban vagyunk, ezért mindig rólunk szól. Más és más jelentést kap így ugyanaz a kép az aktuális témánk tükreként. Szólhatnak ezek a minket tudatosan foglalkoztató jelenségekről,  akár rejtett erőforrásainkról, esetleg elrendezendő ügyeinkről. Bővebben..

2019-ben az Imágó módszerrel ismerkedhettem meg egy család-rendszer terápiás képzés során, valamint Gáspár Györggyel is (Romániai Multikulturális Pszichológiai és Pszichoterápiás Intézet vezetője). A módszer a párok közötti érzelmi fókuszú gyakorlati munkát a kognitív viselkedésterápia újszerű meglátásaival ötvözi. Elementáris élmény volt Gyurival a módszer rejtelmeiről és megvalósításának gyökereiről személyesen beszélni, miközben a jelentésrétegeket fejtegettük. Ez egyébként egy hatékony intervenciós technika, ami jól átlátható térképet ad a kapcsolat aktuális fejlődési állapotáról és továbblépési lehetőségeiről is.

2020-ban beiratkoztam az Értsd a Kortárst! kurzusra, hogy egyrészt felfrissítsem megkopott műszertörténeti ismereteimet, másrészt hogy elmerüljek a kortárs művészet színes és izgalmas világában. Mindkét motivációm bőségesen jóllakott, miközben a kurzusok végén a spontán körbeszélgetések teljesen felvillanyoztak és tágították az alkotásra alapvetően mint egészségfejlesztésre, szabad önkifejezés eszközére fókuszáló tudatomat. A vártnál is sokkal többet adtak a merőben különböző hozzáállású, de valódi dialógusban aktív csoporttagok.  

2020-ban megnyílt az Outsider studio - underground alkotóműhely és bunker, ami az Impro Painting következő otthona lett a Szimpla Terem után. Aktív megmentési akciókat és sok váratlan apokalipszist (a covid csak a jéghegy csúcsa volt) követően egy évvel később be kellett zárni az alkotóteret, mert műszakilag és emberi tényezők miatt is teljesen ellehetetlenült a helyiség további működtetése.

2021 szeptemberében részt vettem a II. Nemzetközi TRE® Provider Képzés keretében megrendezésre kerülő TRE® (Tension, Stress & Trauma Release Exercise) alapozó kurzusán, melynek témája a stressz, trauma anatómiája, neurológiája és fiziológiája. Ez egy testközpontú módszer, ami segít visszatalálni a természetes egyensúlyhoz. Többek között segíti a lefagyást felismerni, az önszabályozást regenerálni. A remegés természetes mechanizmusára épülő stressz-, feszültség- és traumaoldó gyakorlatokkal operál. Nemzetközi TRE®  Provider minősítést szereztem, a praxisom nagy részét az egyéni és csoportos TRE®  órák adják.

Tantra kurzusokon is részt vettem, például a Kriya tantra I-II. tradicionális tantrán. Ez egy testközpontú hindu gyökerű módszer, melyek egy része imaginációval, légzéstechnikákkal is össze van kapcsolva. Elemei: intenzív energiatöltéssel járó gyakorlatok, ászanák, jantrák - mandalameditációs technikák, mudrák és bandhák (az energiák gerjesztése és az energiazárak alkalmazása), Tantrikus Kriya Kobra Légzés I. és II. szint, Karana Kriya/Risi izometriás gyakorlatok, mantrák, tisztító légzés.

10 év buddhista gyakorlás is volt az életemben, a karma kagyü, vadzsrajana buddhizmus vonalán. A tudat működéséről alkotott buddhista világkép keltette fel az érdeklődésemet, majd a különböző meditációs gyakorlatok tartottak az úton. Buddha mindenki számára érthető és az életben kiválóan használható magyarázatokat ad arról, hogy mi a végső valóság, és mi az, ami feltételekhez kötött. Ezek megértésével tartós boldogságot tapasztalhatunk. A buddhizmus nem ismer dogmákat, sőt bátorít, hogy tegyünk fel kérdéseket. “A karma az ok-okozat törvénye, amely szerint a világot a tudatunkban tárolt benyomásoknak megfelelően tapasztaljuk – ezeket a benyomásokat a test, a beszéd és a tudat cselekedetei által mi magunk hozzuk létre. Ez azt jelenti, hogy itt és most alakítjuk a jövőnket saját cselekedeteinkkel.“  Forrás

 

Szolgáltatások

Mindegyik szolgáltatás alapelve a titoktartás.

Bármilyen témával lehet érkezni, és az is rendben van, hogyha ez idő közben változik. 

TRE® Stressz-, Feszültség-, és Traumaoldó testfókuszú gyakorlatok, csoportos és egyéni órák keretében.

- Impro Painting workshopokat tartok publikus és privát (baráti körök, céges rendezvények) események formájában, továbbá egyéni és páros részvételre is van lehetőség. Bővebben, ill. Kapcsolatfelvétel. Most az Impro Painting "Mini" workshopok működnek: aktuális események, privát alkalmak, részletek.

Human Praxis- Az egyéni önismereti, terápiás jellegű alkalmakon a fentebb kifejtett módszerek adják az alap módszertani palettát. Mindig egyénre differenciáljuk a klienssel a folyamatot, annak függvényében, hogy mire van igény/szükség/nyitottság. Vezérfonalunk szokott lenni a művészetterápiás szimbólumokhoz, természeti jelenségekhez, az évkörön belül is megtalálható lelki feladatokhoz kapcsolódás, és a belső-külső képekkel való munka. Az első alkalmon megismerkedünk egymással, a hozott témával/nehézséggel, életfeladattal. Megnézzük, hogyan nézne ki a közös munka. Bármilyen jellegű problémát, kérdést hozhatsz, ha nem tartozna a kompetenciakörömbe, vagy más szakembert szeretnél, szívesen továbbirányítalak olyan emberekhez, akikben bizalmam van. Témákra példa: önmegismerés, erőforrásokhoz való hozzáférés, önkép-fejlesztés, spontán beszéd, kreativitás fejlesztése, mély érzelmek átdolgozása, kreativitás-fejlesztés, kommunikáció segítése, önelfogadás elősegítése.

Human Praxis - Pároknak önismereti, terápiás jellegű alkalmak - Társismeret, felelősség megerősítése, önbizalom növelése, egymásra való odafigyelés/hangolódás, kommunikáció, kreativitás-fejlesztés, kommunikáció segítése, egymáshoz való közelebb kerülés.

- Másfél alkalmas időtartamra van szükség, amennyiben művészetterápiás elemekkel dolgozunk. Kérdés, kapcsolatfelvétel

- Sokféle témájú csoportot indítok, ha ezekről szeretnél hírt kapni, itt tudod ezt igényelni. Példák: agyag improvizáció, montázs-készítő művészetterápiás csoport, női témájú csoportok, komplex művészetterápiás csoport. 

- Cégeknek csapatépítő, rekreációs események, baráti társaságoknak zárt egyszeri vagy rendszeres csoportok, események. Ilyen esetben végképp teljesen egyedi általában a tematika - csoport-, cél- és eszközfüggő. Érintődhetnek mindenképpen a következő kompetenciák: empátia növelése, figyelemfejlesztés, könnyed, játékos folyamatok megélése, kreativitás fejlesztése, kommunikáció segítése. Kérdés, kapcsolatfelvétel

- Másfél alkalmas időtartamra van szükség, amennyiben művészetterápiás elemekkel dolgozunk. 

A praxisom Alsógödön működik és Budapesten a XIII. kerületi Balzac utcában lévő Lélekszíntér Központ terápiás terében is elérhető vagyok.

Saáry Eszter
+36 20 338 20 83

Human Praxis

Kapcsolat

Kérdésed van vagy időpontot foglalnál? Írj nekem üzenetet!